واحد ششم گازی نیروگاه منتظرقائم كه جهت تعمیرات دوره‌ای از مدار خارج شده بود، با توجه به ضرورت در مدار بودن واحدهای تولید برق در سال جاری با تلاش شبانه روزی و مستمر پس از شش روز با شبكه سراسری پارالل شده، كه در نوع خود كم نظیر است.

به نقل از پایگاه خبری برق تهران، فعالیت هایی كه در این دوره از تعمیرات به انجام رسید، شامل بازدید نازل‌ها و پره‌های متحرك توربین، كنترل پوسته توربین به لحاظ ترك‌های احتمالی، تعویض نازل مرحله اول، كنترل و سرویس لاینرها (Lyner) در محفظه احتراق، سرویس مسیر گاز و پمپ هیدرولیك اصلی، بازسازی بخش‌های آسیب دیده اگزوز ،ترمیم و بازسازی سیل‌های پین پلینوم اگزوز، سرویس كلیه بریكرها، سرویس شعله بین‌ها، سرویس و تست رله‌های ژنراتور بوده است.