۱۳ میلیون شعله لامپ كم مصرف از سوی شركت توانیر تهیه شده و تا ۱۵ مردادماه امسال وارد بازار خواهد شد.

شرکت توانیر برای كاهش مصرف برق خانوارها و واحدهای تجاری تا ۱۵ مرداد ماه جاری بیش از ۱۳ میلیون لامپ كم مصرف در بازار توزیع خواهد كرد.

بنابراین گزارش، برای اینكه مردم با خرید لامپ‌های كم مصرف به مشكل پایین بودن كیفیت این لامپها برنخورند این لامپها را از فروشگاه‌های معتبر خریداری كنند.

پیش از این شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز برای اصلاح الگوی مصرف بخش تجاری طرح ضربتی جمع‌آوری لامپهای رشته‌ای و پرمصرف اصناف در بازار بزرگ تهران را اجرا كرده است.

بنابراین گزارش، شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برای اطلاع رسانی به كسبه محترم مراجعه و آنان را دعوت به همكاری در این طرح می‌نمایند و همچنین با اهداء لامپ كم‌مصرف برای جمع‌آوری لامپ‌های پرمصرف مانند گازی، مدادی، رشته‌ای و .... اقدام می‌كنند.

براساس آمار و اطلاعات موجود نزدیك به ۵۰۰ هزار مشترك تجاری در شهر تهران وجود دارد كه فرصت كاهش مصرف حداقل ۵۰۰ مگاوات از طریق اصلاح مصرف برق آنها است.

گفتنی است متوسط كمبود برق در تهران ۵۰۰ مگاوات است كه با همكاری تنها بخش اصناف در مصرف هوشمندانه برق، می‌توان قطع برق را به حداقل رساند.