معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: میزان هدر روی و پرت انرژی در شبكه توزیع برق كشور حدود ۱۸ درصد است اما اینكه این میزان در منطقه خاورمیانه اول باشد بنده بی اطلاع هستم.

محمد احمدیان افزود: متاسفانه در حال حاضر وجود برق‌های غیرمجاز در حاشیه شهرها هدر روی انرژی در شبكه توزیع برق را بسیار بالا برده و به حدود ۱۸ درصد رسانده است اما نمی توان به این سوال كه ایران بالاترین هدردهنده برق در خاورمیانه است به دلیل نداشتن اطلاعات از هدرروی برق در كشورهای خاورمیانه با قاطعیت جواب داد.

وی تاكید كرد: اینكه بخواهیم به صورت رسمی اعلام كنیم ایران بالاترین هدر دهنده برق در شبكه توزیع برق در خاورمیانه است بنده بی اطلاع هستم و نمی دانم این گزارشها از كجا تهیه شده است.

پیش ازاین بانك جهانی در گزارش خود میزان هدرروی برق در شبكه توزیع برق ایران را ۱۹ درصد اعلام و آنرا بزرگترین در خاورمیانه عنوان كرده بود.

معوان وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینكه برنامه كاهش تلفات انرژی از دو سال گذشته در وزارت نیرو آغاز شده است و همچنان ادامه دارد افزود: امسال كاهش ۲ درصد از هدر‌روی در شبكه توزیع برق هدف‌گذاری شده است اما باید توجه داشت كه برای بازسازی شبكه‌های توزیع برق دو رقم در بودجه توانیر وجود دارد كه یك رقم برای توسعه شبكه موجود و یك رقم برای كاهش تلفات انرژی است.

به گفته احمدیان، برای بهینه سازی و بازسازی شبكه توزیع برق كشور امسال ۱۰۰ میلیارد تومان در بودجه توانیر پیش بینی شده است.