معاون وزیر نیرو اطمینان داد كه هیچ نگرانی از بابت آلودگی آب تهران وجود ندارد. «رسول زرگر» در گفت و گو با برنا با اعلام این كه كلیه چاه های كشور توسط وزارت بهداشت كنترل می شود،گفت:با نظارت این وزارتخانه در صورت وجود هر گونه عناصر غیرمجاز از جمله نیترات در آب، دستور توقف تولید داده خواهد شد.وی باذكر این نكته كه در حال حاضر حدود ۳۵درصد از منابع شهر تهران از منابع چاهها به روش كاملا بهداشتی است،گفت:این آب در مخازن تصفیه،كلرزنی و توسط وزارت بهداشت كنترل می شود و سپس به شبكه اضافه خواهد شد.به گفته وی بیش از ۵۰ درصد از آب شرب كشور بوسیله منابع زیر زمینی تامین می شود.زرگر اقدامات اضطراری چون كف شكنی و جابجایی چاهها را باعث ورود نیترات و سایر عناصر غیرمجاز به شبكه آب كشور دانست و در عین حال اطمینان داد كه این آب هم اكنون سالم است. معاون وزیر نیرو در امور آب در ادامه توزیع آب با تانكر در شهرهای كشور را تكذیب كرد و گفت:این اقدام شامل بیش از ۵۰هزار روستا می شود كه هم اكنون به دلیل نداشتن منبع آب قابل اطمینان،آب را به صورت رایگان دریافت می كنند.