معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه هم اکنون تیم های ارزیاب وزارت نیرو در حال ممیزی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی هستند گفت: اسامی دستگاه های پرمصرف و کم مصرف آخر تابستان اعلام می شود.

محمد احمدیان در گفت وگو با مهر در خصوص معرفی دستگاه های پرمصرف و کم مصرف برق از سوی وزارت نیرو گفت: این کار در حال ارزیابی است و البته گروه هایی نیز تعیین شده اند که تک تک به دستگاه های دولتی مراجعه کرده و آنها را ممیزی می کنند. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: قرار بر این است که پس از اتمام این ممیزی ها، آخر تابستان دستگاه ها و وزارتخانه هایی که در صرفه جویی برق خوب عمل نکرده اند، به مردم معرفی شوند. وی تصریح کرد: در مرحله اول ممیزان وزارت نیرو با مراجعه به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی به صورت دو مرتبه در ماه، نواقص را به آنها اعلام کرده و اقدامات اصلاحی را به آنها معرفی می کنند. اما اعلام عمومی دستگاه هایی که در صرفه جویی برق مطلوب یا نامطلوب عمل کرده اند به آخر تابستان موکول می شود چراکه ارزیابی نیز باید به دقت صورت گیرد. احمدیان گفت: بنای ما مچ گیری نیست; بنابراین در گام ابتدایی نیروهای ارزیاب به خود دستگاه اطلاع می دهند و به طور مثال می گویند شما تعدادی لامپ رشته ای دارید که باید تعویض شود. اگر اصلاح کردند اسم آنها از لیست سیاه خارج می شود. وی تاکید کرد: بنای وزارت نیرو انجام دادن اقدامات اصلاحی در حوزه مصرف برق است که اگر عکس العمل دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها مناسب نبود نام آنها اعلام می شود.