سروژ باسقیان یكی از كارشناسان هنرهای تجسمی در میزگرد تخصصی گالری‌داری و اقتصاد هنر گفت:جهان هنوز خواستار هنرهای سنتی ماست و تنها از این طریق می‌توان با آنها رقابت كرد.

در این نشست كه در قالب میزگردی تخصصی با حضور سروژ باسقیان، مهدی رسولی، فریبرز زرشناس، شیث یحیایی، مریم بامداد، مهدی روحانی، حسن سلطانی، مرضیه رمضانی، گرجستانی و سهراب هادی برگزار شد، ابتدا آقای سروژ باسقیان با بیان اینكه مقوله اقتصاد هنر نزدیك ۲۰ سال است كه در دنیا مطرح شده، به طرح این پرسش اساسی پرداخت كه گالری‌دارها تا امروز چه تعریف شفافی از نسبت خود با اقتصاد هنر بدست آورده اند؟ وی آنگاه به ضرورت ارتباط تنگاتنگ و دائمی گالری داران با هنرمندان در ارزشگذاری آثار تأكید كرد.

سپس گرجستانی مؤلف آثاری در باب اقتصاد هنر با اشاره به اینكه جهان هنوز خریدار و خواستار آثار هنرهای سنتی ماست و تنها از این طریق می‌توان رقابت كرد، نه هالیوود و صنعت تجارت خاطر نشان كرد: برای جا افتادن اقتصاد هنر ابتدا باید تكلیف خود را با اهمیت و ضرورت هنر در این جامعه روشن كنیم.

وی افزود: در كنار نمایشگاه كتاب می شود الگویی را در هنرهای تجسمی عیناً پیاده كرد و یك جریان عمومی راه انداخت و دولت نیز این مسئله را در اولویت های كاری خود قرار دهد.

وی گفت: حاصل این هم اندیشی‌ها می‌تواند اتخاذ رویكرد و راهكار بزرگی برای هنرهای تجسمی كشور باشد.

در ادامه سهراب هادی با انتقاد از اینكه در این چند روز برپایی نمایشگاه منتخب آثار نگارخانه های سراسر ایران، متأسفانه هیچ گزارش و نقد تحلیلی در مطبوعات ندیدیم، گفت: اگر مطبوهات و رسانه ها به این مهم نپردازند هرگز نمی توان كار را در اندازه ای كلان ترسیم و تثبیت كرد.

وی افزود: باید از منظر منافع ملی به مقوله اقتصاد هنر نگاه كنیم تا جایی كه اثر هنری همانگونه كه رئیس كل بانك مركزی در دیدار خود از نمایشگاه گفت آثار هنری پشتوانه بانكها شود.

سپس حسن سلطانی باذكر ضرورت كاهش تصدی گری دولت و ظهور تشكل‌ها و انجمنهای صنفی در این عرصه گفت: اینكه آثار هنری پشتوانه مالی باشد حرف تازه‌ای در دنیا نیست و این ما هستیم كه دیر دریافته ایم و به ضرورت حیاتی آن رسیده‌ایم.

آنگاه یحیایی (مؤسس اتحادیه گالری داران ) گفت: با توجه به این كه پنج وزارتخانه دولتی موظف شده اند از سازمان میراث فرهنگی حمایت كنند و همچنین طرح یونسكو در سال ۲۰۰۸ در خصوص اقتصاد هنر، حمایت از آثار هنری می تواند بستر خوبی برای یك حركت جدی و همه جانبه باشد.

در ادامه مهدی رسولی تأكید كرد: فرهنگ گالری داری را باید به مردم آموزش داد. باید ذائقه مجموعه‌ای را كه قدرت خرید دارد و عموماً ارگانها و مجموعه‌های دولتی است به هنرهای تجسمی عادت داد كه متأسفانه هنوز این ذائقه با هنرهای تجسمی و نقاشی پیوند نخورده است.

روحانی با اشاره به اینكه در صدا و سیما تنها پنج دقیقه گزارش و در مطبوعات كوچكترین بازتابی از این واقعه مهم یعنی جمع شدن گالری های هنری در یك فضا برای اولین بار در تاریخ هنرهای تجسمی ایران نداشته اند گفت: الان یك فیلم غیر هنری صدها آنونس و بیلبوردهای تبلیغاتی را در شهر به خود اختصاص می دهد اما در عرصه هنر و آن هم هنر تجسمی هرگز این امكان و فزصت به هنرمند داده نمی شود.

وی افزود: باید به یك معیار و شاخص مورد قبول و عام برای ارزشگذاری و تعیین عیار آثار هنری برسیم.

در پایان رمضانی مدیر نگارخانه فام نیز خاطر نشان كرد: فرهنگستان هنر درحد یك دانشگاه تخصصی و حتی یك وزارتخانه است و قطعاً باید با آثار هنری و ارزش‌گذاری آنها برخورد كند و باید بسیار تخصصی و حرفه ای به این مقوله بپردازد.

اولین نمایشگاه منتخب آثار نگارخانه‌های سراسر ایران با ارائه بیش از هفتصد اثر هنری برگزیده تا ۱۳ اردیبهشت ماه در مؤسسه فرهنگی -هنری صبا دایر خواهد بود.