۱- تحولات اجتماعی در عرصه های گوناگون همیشه سرآغازی توام با ابهام داشته است. در کنار هم قرار گرفتن گالری های تهران و ایران در مجموعه یی از قابلیت های نمایشگاهی «موسسه فرهنگی -هنری صبا» که به اهتمام فرهنگستان هنر و با همگرایی مدیران گالری ها و نگارخانه های ایران صورت پذیرفت، اتفاق قابل توجهی است که می تواند در چرخه اقتصاد هنر، گامی تعیین کننده باشد و نیز در تعیین مسیر و ورود اعتبارات جهانی به دایره آفرینش و خلاقیت های نقاشی معاصر زمینه یک رویداد بزرگ است.

۲- صرف نظر از اینکه گالری ها از محیط و ابعاد فعالیت های حقوقی و اختصاصی خود به محیطی رقابت شکن وارد شده اند که زمینه رشد و پویایی و به کارگیری تخصص های صنفی را لازم و ملزوم می دارد، این امکان فراهم آمده است تا مروری جدی صورت گیرد بر فعالیت تخصصی گالری داری در ایران و نمایی وسیع و چشمگیر داشته باشیم از خلاقیت هنرمندان معاصر.

۳- این رویداد، اولین قدم و گامی اساسی در پی ریزی و تداوم برنامه یی جدی است که سرلوحه فعالیت های نمایشگاهی موسسه صبا قرار خواهد گرفت و هر ساله در «ماه اردیبهشت»، این نمایشگاه با اهتمام فرهنگستان هنر و با مدیریت و برنامه ریزی و با تبادل نظر در حوزه های اقتصاد هنر از طریق کار دسته جمعی مدیران گالری ها و موسسه صبا برگزار خواهد شد تا این پل ارتباطی با زمینه سازی تمام اعتبارها و اعتمادها و رسیدن به یقین برای خرید آثار هنری در دستور کار صاحبان صنایع، شرکت های بیمه یی در ایران و بانک های فعال قرار گیرد.

۴- این نمایشگاه، مبین آن است که آثار هنری می تواند پشتوانه یی محکم باشد برای سرمایه گذاری و آثار هنرمندان بزرگ کشور ایران می تواند در اعتبارهای اولیه همطراز با ارزش واحد نقدینگی باشد.نمایشگاه منتخب فعالیت یک ساله گالری های ایران، فرصتی است برای گسترش مباحث بازرگانی در هنر معاصر و نیز زمینه مطالعات فرهنگی و هنری را برای ورود آثار هنرمندان به موزه هنرهای ملی میسر خواهد کرد.

- حضور نمایندگان بانک های فعال ایران و حوزه های خاورمیانه و نیز حضور نمایندگان صاحبان سرمایه و تولیدات صنعتی و نیز حضور نمایندگان شرکت های اعتباری و بیمه ها توانسته است زمینه سرمایه گذاری در بخش هنر معاصر ایران را فراهم آورد و موجب تنظیم و تدوین آیین نامه های خریدهای کلان باشد. این اتفاق می تواند پایه های استقرار صندوق اعتبار ریالی را نزد بانک مرکزی استحکام بخشد و در مقابل آن، اعتبارات بانکی نیز برای توسعه فضاهای فرهنگی و هنری از دیگر زمینه های پویایی در ایران خواهد بود.

۵- موضوع ورود اقتصاد و سرمایه در حوزه هنر و اعتبار بخشی به فعالیت های نمایشگاهی از جمله مباحثی است که در نشست های تخصصی همزمان با این نمایشگاه مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان و مدیران گالری ها و هنرمندان قرار خواهد گرفت.شاکله تخصصی قیمت گذاری بر آثار هنری و نیز تشکیل شورای ثبت و هویت بخشی آثار فروخته شده و تنظیم شناسنامه اثر از دیگر زمینه های قابل دسترس و ممکن در این نمایشگاه بوده است.

۶- این رویداد توانست نظر خریداران و مجموعه داران داخلی و خارجی را به خود معطوف کند. هر چند برگزارکنندگان برای فروش آثار به خریداران غیر ایرانی چندان رغبت و تمایلی ندارند، و این فرضیه که هر یک از آثار هنری هر عصر از کشورمان هویت تاریخی و سند معنایی اندیشه تعالی انسانی است و حفظ و نگهداری آثار هنری یک وظیفه ملی محسوب می شود. با این نظریه، خریداران ایرانی و صاحبان سرمایه و مجموعه داران خصوصی و داخلی با امکان و شرایط رو به بهبودی در معیارهای انتخاب آثار روبه رو هستند.

۷- آنچه در این نمایشگاه قابل توجه تر از جنبه های اجرایی آن رخ می نماید، استقبال خریداران حقیقی است. جامعه معاصر و اکنون ایران با این استقبال رایی قاطع به اعتبار حوزه های فرهنگ و هنر داده است و یقیناً این تعامل و تبادل آثار هنری با مخاطبان و جامعه بیانگر واقعیت روح بزرگ هنرمندانه جامعه ایران است و مهر تاییدی است بر حرفی اسطوره یی که می گوید «هنر نزد ایرانیان است و بس».

- نظاره گر بودن بر حضور آحاد جامعه ایران در چنین نمایشگاه هایی می تواند این نوید را در برداشته باشد که نقطه حرکت منحنی این نمایشگاه در دوره های دوم و بعد از آن یقیناً سیر صعودی چشمگیری خواهد داشت. با این فرضیه، این احتمال قابل شکل پذیری است که دومین نمایشگاه منتخب آثار هنرمندان و فعالیت شش ماهه گالری ها در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ در ابعادی چشمگیرتر برگزار خواهد شد.

۸- استقبال این گونه خریداران و نیز توجه صاحبان سرمایه و صنایع به این نمایشگاه بیانگر پیوندی مستحکم بود که این پل می تواند مسیر عبور نمای فرهنگی هنری معاصر ایران باشد برای ارائه یی چشمگیر به جهانیان.