مدیر اجرایی سد آغ چای در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به پایان ساخت ۲ حلقه تونل ، جاده دسترسی و سرریز سد اظهار داشت : عملیات احداث بدنه سد هم ۶۹ درصد پیشرفت دارد .

مهندس عباس حاجی پور با اعلام اینكه در سال جاری برای تكمیل عملیات ساخت سد آغ چای ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است افزود : از نیمه دوم سال ۷۱ كه عملیات احداث سد شروع شده است تا كنون ۷۰۰ میلیارد ریال برای احداث آن هزینه شده است .

سد آغ چای ۱۸۰ میلیون متر مكعب ظرفیت دارد و آب زراعی ۲۲ هزار هكتار زمین كشاورزی را فراهم خواهند كرد .

حامد کاظم زاده خوئی