مدیرعامل شركت آب و فاضلاب كشور، جیره بندی آب را یكی از راههای مدیریت مصرف دانست و گفت: این كار احتمالا در برخی استانهای كشور نظیر خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان اعمال می شود. به گزارش مهر، مجید نامجو گفت: هم اكنون در هیچ نقطه ای از ایران جیره بندی آب ناشی از خشكسالی صورت نگرفته است؛ اگرچه یكی از راههای مدیریت آب در تابستان سهمیه بندی است كه در صورت لزوم در بخشهایی از كشور همچون مشهد و سیستان و بلوچستان اجرایی می شود.