خشکسالی در سال جدید بسیار جدی است و مسوولان وزارت نیرو نیز به درستی به این موضوع اذعان دارند. از این رو اطلاع رسانی را در دستور کار قرار دادند تا اگر در تابستان با قطعی احتمالی آب مواجه شدند خود را از انتقادهای عدم اطلاع رسانی مبرا سازند، همان کاری که مسوولان گاز کشور انجام ندادند و انتقادهای جدی را پذیرفتند. داوود ملایی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران خطاب به مردم گفت؛ مردم نسبت به بارش زمستان سال گذشته و اینکه امسال از لحاظ تامین آب مشکلی نخواهیم داشت، خوش بین نباشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران افزود؛ امسال نزولات جوی در سراسر کشور نسبت به سال گذشته کمتر بود؛ ضمن اینکه در زمستان به علت بارش های زیاد سوءتفاهمی در مردم ایجاد شده که امسال سال خوبی به لحاظ وجود آب کافی باشد. این در حالی است که براساس اعلام سازمان هواشناسی و برف سنجی سازمان آب منطقه یی، بارندگی تا آخر بهمن ۵ تا ۶ درصد کاهش یافته که این میزان از اسفندماه تاکنون به حداقل رسیده است.

وی تاکید کرد؛ آب و فاضلاب استان تهران امسال باید برای جمعیت ۱۴ میلیون نفری استان که ۱۲ میلیون آن در شهر تهران مستقر است، یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون متر مکعب آب تامین و توزیع کند که ۶۵۰ میلیون متر مکعب آن از آب های سطحی و یک میلیارد بقیه از آب های زیرزمینی باید تامین شود.

او با بیان اینکه امسال با کمبود حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعبی آب های سطحی روبه رو خواهیم بود، درخصوص راهکار تامین این کسری گفت؛ به دو روش می توانیم این مساله را مدیریت کنیم که یکی از طریق افزایش برداشت از آب های زیرزمینی است و دیگر کمکی است که مردم با صرفه جویی در مصرف آب می توانند به ما بکنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر از این ۱۰۰ میلیون متر مکعب قرار است از آب های زیرزمینی تامین شود، توضیح داد؛ در شهر تهران احساس می کنیم که مردم می توانند نیمی از رقم یاد شده را با صرفه جویی به ما کمک کنند. برای نیم دیگر آن نیز تاسیسات تامین ایجاد می کنیم که در شهر تهران برای نصف تاسیسات تامین ۱۰۰ حلقه چاه حفر و تجهیز خواهد شد که کار عملیاتی آن انجام شده است. ملایی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا صرفه جویی ۵۰ میلیون متر مکعبی مردم برای امسال امکان پذیر خواهد بود، گفت؛ این مساله امکان پذیر است. امسال شهر تهران یک میلیارد و ۵۵ میلیون متر مکعب مصرف خواهد داشت که اگر مردم ۵ درصد از مصارف غیرضروری خود را کاهش دهند ۵۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی امکان پذیر خواهد بود. البته در سنوات خشکسالی گذشته و به عنوان مثال در سال ۱۳۸۰ مردم در این میان کمک خوبی به ما کردند. مدیرعامل آبفای استان تهران درباره سدهایی که امسال برای تامین آب استان در نظر گرفته شده اند، توضیح داد؛ برای تامین ۳۰ درصد از آب مورد نیاز تهران از طریق سد امیرکبیر برنامه ریزی کرده ایم. ۲۸ درصد نیز از سد لتیان و لار و مابقی نیاز از آب های زیرزمینی تامین خواهد شد که در این میان سد طالقان، سد امیرکبیر را پشتیبانی می کند. وی درباره چاه هایی که برای تامین کسری آب در نظر گرفته شده بود، گفت؛ در سطح استان تهران برای ۳ تا ۶ ماه آینده ۱۵۵ حلقه چاه در دستور کار حفر و تجهیز قرار دارند که به بهر ه برداری خواهند رسید. البته باید توجه داشت که آب های زیرزمینی محدود است. او با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۰ تاکنون به طور متوسط ۱۵ متر افت سفره های آب زیرزمینی داشته ایم، گفت؛ این امر موجب شده برداشت آب با هزینه های بیشتری انجام شود و آب های زیرزمینی تمهیدات خاصی برای تامین نیاز دارد.

او میزان هدررفت آب در کشور را حدود ۵/۲۶ درصد اعلام و خاطرنشان کرد؛ هر سال تعهد داریم یک درصد از رقم فوق را کاهش دهیم، ولی باید دانست این رقم صفر نمی شود و به طور معمول در مرز ۱۸ و ۱۹ درصد باقی می ماند. کاهش رقم فوق مستلزم اصلاح شبکه است و امسال نیز تعهد داریم میزان هدررفت آب را حداکثر به ۵/۲۵ درصد برسانیم. مدیرعامل آبفای استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تمهیدات این شرکت برای مواجهه با شرایطی که مردم ۵ درصد از مصارف غیرضروری شان را کم نکنند، چیست، گفت؛ در برنامه ما سهمیه بندی و نوبت بندی آب دیده نشده و تلاش می کنیم در استان تهران آب سهمیه بندی نشود. با وضعیت موجود و سابقه همکاری مردم با مسوولان و با راهکارهایی که شرکت در نظر گرفته پیش بینی می کنیم این برنامه اجرایی شود. همچنین سعی می کنیم به سمت نوبت بندی نرویم، چرا که این کار از نظر روانی به مردم لطمه خواهد زد؛ ضمن اینکه قطع و وصل کردن آب به شبکه خسارت وارد می کند و باید به این مقوله بااحتیاط نگاه کنیم.

ملایی همچنین درباره اینکه آیا با صرفه جویی یادشده امسال کمبود آب خواهیم داشت یا خیر، گفت؛ توزیع آب در شهر و استان تهران نسبت به سایر مناطق به تدابیر خاصی نیاز دارد که در صورت صرفه جویی مشکل به معنای زیادی نخواهیم داشت و می توان امیدوار بود در تابستان مشکل کم آبی به حداقل برسد. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش نیتراتی که در آب های زیرزمینی و به خصوص برای آب مصرفی مناطق جنوب تهران به وجود آمده بود رفع شده است یا خیر، گفت؛ در این مورد به نظر من کمی اغراق شده بود، چرا که شرکت آبفای استان تهران دارای آزمایشگاهی است که کیفیت آب های زیرزمینی را کنترل می کند.