نخستین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی دانشجویان آذرماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.

این جشنواره با همكاری اداره امور فرهنگی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با همكاری مجامع امور فرهنگی و هنری دانشجویان، نخستین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی دانشجویان را آذرماه سال جاری برگزار می‌كند.

اولین نشست مطبوعاتی این جشنواره با حضور مدیر كل امور فرهنگی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،دبیر و معاونان جشنواره فردا یكشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه در ساختمان وزارت علوم برگزار می‌شود.