قرار بود ایران در نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی مالزی شرکت کند.

شرکت های ایرانی حاضر در نمایشگاه نیز در حال آماده سازی غرفه های خود بودند که برگه یی به آنان نشان داده شد که در آن دستور داده شده بود از نمایشگاه خارج شوند. این درخواست به امضای نجیب رزاق معاون نخست وزیر مالزی رسیده بود که نمایش تسلیحات موشکی و تخطی ایران از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را علت صدور این امر عنوان کرده بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس نجیب رزاق گفته است که شرکت های ایرانی به این دلیل از نمایشگاه اخراج شده اند که سلاح هایی به نمایش گذاشته بودند که «تهاجمی» تعبیر شده است. او افزوده است؛ «متاسفانه هنگام سرکشی از محل استقرار شرکت های ایرانی در نمایشگاه متوجه شدیم سلاح هایی که آنها نمایش داده اند، تخطی از قطعنامه سازمان ملل درباره تسلیحاتی مانند موشک و سیستم های پرتاب موشک بود. آنها تخطی کرده بودند و ما چاره یی جز اخراج آنها نداشتیم.» رزاق همچنین بدون آنکه اسمی از کشوری ببرد، تصریح کرد؛ کشورهای دیگر شرکت کننده در این نمایشگاه نیز از حضور سلاح های به نمایش درآمده توسط ایران شکایت کرده اند. وی در عین حال افزود اقدام دولت او در پی فشار غرب نبوده است و فقط در موقعیتی قرار گرفته اند که انتخاب دیگری نداشته اند چرا که مالزی ملزم به رعایت قطعنامه های سازمان ملل است.