برای جبران کمبود آب شرب در شهرها ضمن حفر چاههای جدید چاههای آب شرب شهرهای شبانکاره ، کنگان ، دیر ،کاکی ، برازجان ، خورموج و دیلم لایروبی و به پمپ های جدید برای تامین آب شرب و انتقال به شبکه توزیع مجهز می شوند.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت برای جبران کمبود آب شرب در شهرها ضمن حفر چاههای جدید چاههای آب شرب شهرهای شبانکاره ، کنگان ، دیر ،کاکی ، برازجان ، خورموج و دیلم لایروبی و به پمپ های جدید برای تامین آب شرب و انتقال به شبکه توزیع مجهز می شوند.

مهندس بهروزی ترمیم و بازسازی مخازن و راه اندازی مخازن جدید و اعمال برنامه مدیریت مصرف را از دیگر برنامه های امسال دانست و گفت ۲۱۶ کیلومتر شبکه آبرسانی شهرهای استان نیاز به بازسازی دارند که در صورت تامین اعتبار نوسازی خواهند شد.

وی اعتبار پیش بینی برای اجرای طرح های یاد شده را ۱۵۰ میلیارد ریال ذکر کرد.

/ میثم کاکی زاده