شماره ۳۵ نشریه "آموزش هنر" ویژه فروردین ۸۷ با نگاهی به هنر کودکان در دفتر توسعه آموزش‌های فرهنگی هنری معاونت هنری وزارت ارشاد منتشر شد.

شماره جدید "آموزش هنر" با سرمقاله "بهار هنر با مهندسی فرهنگی" آغاز شده و در ادامه می‌پردازد به مقالات تألیفی و ترجمه‌ای.

مقاله "در ستایش ..."، مطلبی درباره آموزش هنر به کودکان در کشور فنلاند، انتزاع در نقاشی کودکان، نگاه کردن و مشاهده کردن، آموزش خلاقیت با بهره‌گیری از آزمون، گفتگو با یک هنرجوی رشته سفالگری، مقاله‌ای در باب "آیا عکاسی هنر است؟"، سرگذشت نوازندگان کمانچه و نهایتاً فراخوان این نشریه به کار پایان می‌دهد.

شماره ۳۵ نشریه داخلی "آموزش هنر" ویژه فروردین‌ماه ۸۷ به مدیر مسئولی محمود شالویی و سردبیری مهران شیراوند در ۳۶ صفحه منتشر شده است.