معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای کشورتاکید کرد: ادامه مدیریت سنتی بر منابع آب کشور نه تنها رافع همه چالش‌ها نخواهد بود، بلکه احتمال بروز چالشی جدید را هم فراهم می‌کند.

گردهمایی مدیران عامل آب‌های استان، مدیران شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیران معاونت امور آب و آبفا جاری با حضور مهندس فتاح وزیر نیرو، دکتر رسول زرگر معاون وزیر در امور آب و آبفا و مهندس محمودی مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در وزارت نیرو تشکیل شد.

در این جلسه رسول زرگر،معاون وزیرنیرو در امور آب و آبفا، پس از انجام مروری بر وضعیت مدیریت آب در کشور بیان کرد: سابقه مدیریت در بخش آب به ۵ هزار سال قبل می‌رسد که تاسیسات بجا مانده و یا مستندسازی شده در تپه‌های سیلک کاشان موید آن است.

وی با بیان اینکه مدیریت سنتی آب در کشور، سابقه ۷۰ ساله دارد گفت: به ویژه در دو دهه ۶۰ و ۷۰ صنعت سدسازی در کشور به رشد و شکوفایی و بلوغ کامل رسید، بطوری که در حال حاضر یکی از موارد غرورآمیز و افتخارآمیز کشور وجود سدهایی بسیار فنی و بزرگ است .

زرگز اذعان داشت : این سدها با خلاقیت، ابتکار و اعتماد به نفس مهندسان و کارشناسان این کشور خلق شده است.

معاون وزیرنیرو تاکید کرد: اگراین اقدامات شایسته در یک بستر ملی و پویای مدیریت قرار نگیرند ارزش و اثر وکارایی واقعی خود را بروز نخواهند داد بلکه در برخی موارد نیز مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

معاون امور آب و آبفا در ادامه افزود: در قالب تجربیات بین‌المللی و در راستای مقتضیات و شرایط کشور، مدیریت بهم پیوسته منابع آب با تاکید بر امنیت آبی راهگشا خواهد بود که مطالعات چندین ساله در این رابطه صورت پذیرفته است.

دکتر زرگر اعلام کرد: مدیریت بهم پیوسته منابع آب که مدیریتی علمی، پویا و فراگیر بوده و تجربه اصولی آن در ۲۵ کشور دنیا صورت پذیرفته است در کشور استقرارخواهد یافت و مدیران موظف هستند در قالب این الگوی مدیریتی، ساختار، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را تنظیم کنند.

زرگر استقرار این مدیریت را در برنامه ریزی های آب کشور، یکی از موثرترین اقدامات برای مدیریت بهینه و مناسب آب در کشور دانست افزود:

لازم به ذکر است که مدیریت بهم پیوسته منابع آب فرایندی است که توسعه مدیریت هماهنگ منابع آب و خاک و سایر منابع وابسته را برای بیشینه‌سازی و رفاه اجتماعی و اقتصادی در یک روال عادلانه بدون به خطر انداختن، پایداری اکوسیستم‌های حیاتی را ترویج می‌کند.