مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران اعلام کرد: در سال گذشته به میزان سه هزار و ۲۱۲ مگاوات از طریق راه‌اندازی ۲۵ واحد نیروگاه حرارتی به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد.

به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه‌ برق ایران، مهندس محمد بهزاد اظهار داشت: در سال گذشته ۱۰ مخزن جدید در نیروگاه های کشور راه‌اندازی شد که از این طریق ۲۷۷ هزار مترمکعب به ظرفیت ذخیره سوخت نیروگاهی کشور افزوده شد.

رئیس هیئت مدیره سازمان توسعه برق ایران به راه‌اندازی توربین های انبساطی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: این سازمان موفق شد که در سال ۸۶ نخستین نمونه های توربین های انبساطی کشور را در مجموع با ظرفیتی بیش از ۳۲ مگاوات در نیروگاه های نکا و رامین اهواز راه‌اندازی کند.

بهزاد تصریح کرد: با‌ راه اندازی این طرح‌ها سازمان توسعه برق ایران توانست به ۱۰۰ درصد تعهدات خود در سال ۸۶ جامه عمل بپوشاند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی عملکرد سازمان از ابتدای تاسیس تاکنون پرداخت و گفت: براساس آمار سازمان توسعه برق ایران از ابتدای تاسیس تاکنون در حدود بیست هزار و ۵۰۰ مگاوات برق را در قالب ۱۳۵ واحد نیروگاهی وارد مدار کرده و به ‌ظرفیت تولید برق کشور افزوده است.