در سال گذشته افزون بر ۳۲۰۰ مگاوات از طریق راه اندازی ۲۵ واحد نیروگاه حرارتی به ظرفیت تولید برق كشور افزوده شد. به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، محمد بهزاد رئیس هیأت مدیره سازمان توسعه برق ایران اظهار داشت: در سال گذشته سازمان موفق شد كه با تلاش دست اندركاران، ۳۲۱۲ مگاوات به ظرفیت تولید برق كشور اضافه نماید. رئیس هیأت مدیره سازمان توسعه برق ایران یاد آور شد: این میزان در قالب ۲۵ واحد نیروگاه های حرارتی به ظرفیت تولید برق كشو اضافه شده است. وی گفت: سازمان همچنین در سال گذشته ۴۸۸ كیلومتر خط انتقال برق را نیز در قالب ۴ طرح ملی برقدار كرد. رئیس هیأت مدیره سازمان توسعه برق ایران اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته در سال گذشته ۱۰ مخزن جدید در نیروگاه های كشور راه اندازی شد كه از این طریق ۲۷۷ هزار متر مكعب به ظرفیت ذخیره سوخت نیروگاهی كشور افزوده شد. بهزاد به راه اندازی توربین های انبساطی در سال گذشته اشاره كرد و افزود: سازمان توسعه برق ایران موفق شد كه در سال ۸۶ نخستین نمونه های توربین های انبساطی كشور را در مجموع با ظرفیت افزون بر ۳۲ مگاوات در نیروگاه های نكا و رامین اهواز راه اندازی كند. مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران تصریح كرد: با راه اندازی این طرحها سازمان توانست به ۱۰۰ درصد تعهدات خود در سال ۸۶ جامه عمل بپوشاند. بهزاد در بخش دیگری از سخنان خود به عملكرد سازمان از ابتدای تأسیس تاكنون پرداخت و گفت: بر اساس آمار سازمان از ابتدای تأسیس تاكنون در حدود ۲۰ هزارو ۵۰۰ مگاوات را در قالب ۱۳۵ واحد نیروگاهی وارد مدار كرده و به ظرفیت تولید برق كشور افزوده است.