در پی شایع شدن بیماری ویروسی، مدیر عامل شرکت آبفای کشور اعلام کرد که آب تهران از هرگونه ویروس و آلودگی پاک است.

مجید نامجو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور در رابطه با بیماری ویروسی شایع شده اعلام کرد: در طول ۱۰ سال گذشته هیچگونه آلودگی در آب کشور مشاهده نشده است.

وی تاکید کرد: اولین سازمانی که از آلودگی آب مطلع شود شرکت آبفای کشوری بوده ، چرا که دارای سیستم های پیشرفته کنترل است.

نامجو تصریح کرد: موازی با کار کنترل کیفیت آب توسط آبفای کشوری، وزارت بهداشت و درمان نیز کیفیت آب را مورد بررسی قرار می دهد.

مدیرعامل شرکت آبفای کشور وجود هرگونه ویروس در آب را تکذیت کرده و اذعان داشت: ممکن است افراد آب شرب مورد نیاز خود را از منابعی که به منبع کنترل سازمان متصل نیستند تهیه کرده و دچار بیماری مذکور شوند.