مدیرعامل سازمان توسعه برق اعلام کرد: در سال گذشته بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ مگاوات برق از طریق راه اندازی ۲۵ واحد نیروگاه حرارتی به ظرفیت تولیدی کشور افزوده شد.

به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، محمد بهزاد، مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران افزود: در سال گذشته سازمان موفق شد سه هزار و ۲۱۲ مگاوات در قالب ۲۵ واحد نیروگاه های حرارتی به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کند.

وی، یادآور شد: همچنین در سال گذشته سازمان ۴۸۸ کیلومتر خط انتقال برق را نیز در قالب چهار طرح ملی، برق دار کرد.

رییس هیأت مدیره سازمان توسعه برق ایران، اظهار کرد: با تلاش های صورت گرفته در سال ۸۶، ده مخزن جدید در نیروگاه های کشور راه اندازی شد که از این طریق ۲۷۷ هزار مترمکعب به ظرفیت ذخیره سوخت نیروگاهی کشور افزوده شد.

وی، به راه اندازی توربین های انبساطی اشاره و تصریح کرد: سازمان توسعه برق ایران موفق شد که در سال ۸۶ نخستین نمونه های توربین های انبساطی کشور را در مجموع با ظرفیت افزون بر ۳۲ مگاوات در نیروگاه های نکا و رامین اهواز راه اندازی کند.

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران، اظهار داشت: با راه اندازی این طرح ها سازمان توانست به صد در صد تعهدات خود در سال ۸۶ جامه عمل بپوشاند.

وی، به بیان عملکرد سازمان تاکنون پرداخت و گفت: بر اساس آمار، سازمان از ابتدای تاسیس تاکنون در حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات را در قالب ۱۳۵ واحد نیروگاهی وارد مدار کرده و به ظرفیت تولید برق کشور افزوده است.