مؤسسه فرهنگی هنری صبا پس از تعامل و رایزنی گسترده با صاحبان نگارخانه‌های هنری ایران نمایشگاه بزرگی از منتخب آثار یك‌سال فعالیت این مجموعه‌ها را برپا می كند.

به نقل از روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر، نمایشگاه آثار منتخب نگارخانه های هنری ایران با بیش از ۷۰۰ اثر ۵ اردیبهشت ماه در مؤسسه صبا گشایش خواهد یافت.

این آثار حاصل یك سال فعالیت هنری این نگارخانه‌ها در تمامی نقاط كشور است كه جمع آوری و ارائه آنها در این سطح گسترده پس از رایزنی و توافق با صاحبان این مجموعه ها صورت می گیرد.

برپایی این نمایشگاه كه برای نخستین بار شمار زیادی از نگارخانه های هنری را در كنار هم نشانده و كارنامه دستاوردهای یك ساله بخش خصوصی را در عرصه هنر با معیارهای كیفی و ضوابط حرفه‌ای به نمایش می گذارد، گام مهمی در جهت شكوفایی و رونق اقتصاد هنر و حمایت از هنرمندان و پدید آورندگان آثار تجسمی است.

همچنین برگزاری این نمایشگاه زمینه‌ای برای پیوند و همگامی مدیران نگارخانه‌ها در اتخاذ تدابیر وتصمیم گیری‌های مشترك فرهنگی و هنری محسوب می شود، كه در نوع خود اتفاق تازه ای در فضای هنری امروز خواهد بود.

از جمله نگارخانه های شركت كننده در این نمایشگاه می توان به: آتشزاد، بامداد، سیلك، شیث، خاوران، فرهنگسرای هنر، پارسه، سیحون، جهان نما، نقش جهان، هفت هنر، نقش و مهر، فام، الهه، پاسارگاد و ... اشاره كرد.

هم اكنون صبا، تمامی فضای نگارخانه های خود را به این ضیافت بزرگ یكساله گالریهای هنری ایران اختصاص داده است.

این نمایشگاه پنجشنبه ۵ اردیبهشت ساعت ۱۷ آماده بازدید عموم علاقه‌مندان هنر معاصر ایران خواهد بود.