مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور اعلام کرد: در حال حاضر روزانه در حدود ۷۰ هزار متر مکعب آب شرب توسط آب شیرین کن ها تامین می شود.

مجید نامجو مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با حضور در پنجمین جشنواره بین المللی مصرف بهینه آب در جمع خبرنگاران گفت: استفاده از آب شیرین کن ها برای تامین مصارف شرب و صنعتی روز به روز در حال پیشرفت است.

وی افزود: شرط دولت و مجلس برای کمک به این طرح، کم هزینه تر بودن استحصال آب شیرین کن ها از تامین آب از طریق خطوط انتقال آب است.

نامجو با اشاره به اینکه این طرح در خوزستان پیشرفت شایانی داشته است افزود: در قانون بودجه ۸۶ تصویب شده است که بتوان از بخش خصوصی آب شیرین کن ها، آب را خریداری کرده و بعد از به مناقصه گذاشتن و از طریق سرمایه گذاری در مکانیزم های طراحی نشده این طرح را وارد مدار کرد.

وی اذعان داشت: این طرح بیشتر مختص نقاطی است که از آب آشامیدنی خوبی برخوردار نبوده و برای کیفی کردن آب این مناطق از آب شیرین کن ها استفاده می شود.

مدیر عامل شرکت آبفای کشور در خصوص هدر رفت آب گفت: شرکت های آبفا مکلفند که بر طبق برنامه چهارم توسعه سالانه یک درصد از هدر رفت آب را کاهش دهند.

وی تصریح کرد: تا پایان سال ۱۳۸۸ یعنی پایان برنامه توسعه چهارم طرح هایی در دست اجراست تا بتوان هدر رفت را تا حدود یک درصد کاهش داد.

وی اظهار داشت: در این راستا اعتبارات ملی و بودجه کشور نزدیک ۵۰ درصد اعتبارات مجموع طرح هایی است که موجود است.

نامجو درادامه با تاکید بر این امر که طی ۴۰ سال گذشته، ۲۰ سال همراه با خشکسالی بوده است، افزود: خشکسالی پیش رو چندان تعجب آور نبوده و باید توجه داشت که در طول این مدت منابع آبی تامین شده است.

وی با اشاره به این نکته که مصرف آب بهداشتی ایران دوبرابر سایر کشورها است، گفت: با توجه به کاهش ۴۴ درصدی بارندگی در سال جاری برخی از استان ها با بحران آب مواجه خواهند بود.

نامجو تامین در حدود پنج میلیارد متر مکعب آب در سال را از طریق منابع سطحی دانسته و گفت: در این بحران استان هایی چون خوزستان، هرمزگان، کرمان، فارس نیز سهیم خواهند بود و باید دقت بیشتری را در مصرف داشته باشند.