مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت:علیرغم اینكه استان تهران ۱۴ میلیون جمعیت دارد اما تنها ۴ درصد از منابع آبی كل كشور را به خود اختصاص داده است.

داوود ملایی در پنجمین دوره بین المللی جشنواره هنری كودكان و نوجوان با موضوع مصرف بهینه آب اظهار داشت:در استان تهران امكان ساخت سد وجود ندارد كه این موضوع مشكلات زیادی را برای تامین آب شهروندان ایجاد كرده است.

وی با بیان اینكه برای عبور از بحران كم آبی در تابستان مردم باید با ما همكاری كنند گفت:وزارت نیرو تاكنون برای مقابله با بحران كم آبی در فصل تابستان جلسات زیادی با شركتهای آب و فاضلاب برگزار كرده است تا بهترین راهكارها برای پشت سر گذاشتن فصل تابستان با كمترین مشكل اندیشیده شود.

پنجمین دوره بین المللی جشنواره هنری كودكان و نوجوان با موضوع مصرف بهینه آب با حضور ۳۱ كشور دنیا در تهران گشایش یافت. در این جشنواره ۸۴۰۰ اثر خارجی و داخلی ارائه شده كه بیشترین اثر از كشور لبنان است.