در حال حاضر دایره آلودگی نفت از رودخانه زاینده رود برطرف شده و مردم می توانند از آب آشامیدنی استفاده كنند. سیدمرتضی بختیاری، استاندار اصفهان با اعلام این مطلب افزود: با مدیریت بموقع تمامی دستگاه های اجرایی در استان، بحران آلودگی نفتی آب زاینده رود مرتفع شد و اكنون مردم می توانند با اطمینان خاطر از آب شرب استفاده كنند. وی تصریح كرد: زمانی كه این حادثه اتفاق افتاد، با مدیریت شركت آب و فاضلاب استان، بشدت جریان آب افزوده شد و آلودگی نفتی اصلاً به تصفیه خانه اصفهان وارد نشد و سطح آلودگی در خارج از تصفیه خانه زاینده رود كنترل شد.