در دیدار وزیر انرژی پاكستان و سفیر ایران در این كشور، طرفین برای صادرات ۱۰۰۰ مگاوات برق از ایران به پاكستان به توافق رسیدند. وزیر آب و انرژی پاكستان در دیدار با سفیر كشورمان در پاكستان خواستار واردات ۲۰۰۰ مگاوات برق از ایران شد.به گزارش مهربه نقل ازروزنامه پست پاكستان، در این دیدار شاكری سفیر كشورمان در پاكستان نیز خواستار افزایش روابط تجاری ، اقتصادی با پاكستان شد و دو طرف بر سر صادرات ۱۰۰۰ مگاواتی برق از ایران به پاكستان به توافق رسیدند. همچنین در این دیدار وزیر آب و انرژی پاكستان از ایران خواست تا امكان افزایش میزان صادرات برق از ۱۰۰۰ مگاوات به ۲۰۰۰ مگاوات را بررسی كند. كمبود برق در پاكستان باعث شده است تا این كشور برای گسترش پروژه های برق آبی و احداث سدهای هیدروالكتریك از بانك توسعه آسیا (ADB) درخواست وام كند.