مدیرعامل شركت آب و فاضلاب كشور گفت: پیش بینی می شود مصرف آب در تهران به یك میلیارد متر مكعب در روزهای گرم برسد. مجید نامجو گفت: سال گذشته مصرف خانگی در كشور به ۵ میلیارد مترمكعب رسیده كه امسال انتظار می رود كه رشد منطقی را در بخش خانگی شاهد باشیم. این درحالی است كه پیش بینی می شود كه مصرف آب مردم تهران در فصل تابستان در حدود یك میلیارد مترمكعب باشد. مدیرعامل شركت مهندسی آب وفاضلاب كشور گفت: هم اكنون بیش از ۱۵ استان كشور تحت نظارت دقیق و كنترل ها برای بروز مشكلات خشكسالی قرار دارند تا فصل گرما را با كمترین مشكل پشت سر گذارند.به گزارش مهر، نامجو گفت: رویكرد جدید دولت در ارتباط با اعتبارات سال ۸۷ كل كشور به گونه ای است كه اختیار تام به وزارتخانه ها و شخص وزیر نیرو داده شده كه در ارتباط با پروژه های مهم با دست باز عمل كرده و بودجه كافی را به آن اختصاص دهد؛ این درحالی است كه به شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور نیز ابلاغ شده تا پروژه های استراتژیك و آنهایی كه بالغ بر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیكی دارند را معرفی كند تا اعتبار كامل را برای آن ببینند.