رمان« فال خون» به قلم داوود غفارزادگان توسط محمد رضا قانون پرور، استاد زبان وادبیات فارسی دانشگاه تگزاس به انگلیسی ترجمه ودر آمریکا منتشر شد.

فال خون که با عنوان Fortune told in blood در آمریکا منتشر شده است، توسط انتشارات سوره مهر به همراه پنج کتاب دیگر به محمد رضا قانون پرورسپرده شده بود که از میان آنها فال خون به دلیل نگاه ویژه به جنگ و فضای متفاوت اثر، مورد قبول واقع می گردد.

غفارزادگان در گفتگو با سوره مهر می گوید: "ترجمه آثار درجه اول در خارج از مرزهای کشور به جهت داشتن ادبیات قوی، معرف فرهنگ ایرانی است و این تعامل فرهنگی منجر به صلح، همزیستی و درک متقابل می گردد. با توجه به شرایط خاص کشور، ترجمه آثار جنگ و حقایق وناگفته ها ی جنگ تحمیلی ایران و عراق می تواند روشنگر مطالبی از جنگ باشد که به دلیل سکوت رسانه ها به گوش کسی نرسیده است."

فال خون داستان دو سرباز است که برای دیده بانی به منطقه هور اعزام می شوند و در این مکان ماجراهای مختلفی با روایت زیبای غفارزادگان بر آنها می گذرد.