زمان تشییع و تدفین پیكر عباس كاتوزیان نقاش ۸۵ ساله ایرانی كه شب گذشته دار فانی را وداع گفت تا رسیدن خانواده‌اش از خارج ایران نامشخص است.

عباس كاتوزیان نقاش ۸۵ ساله ایرانی، صبح دیروز از خواب بیدار نشد و دار فانی را در سن ۸۵ سالگی وداع گفت.

كاتوزیان د‌ر سال ۱۳۰۲ د‌ر تهران متولد‌ شد‌ وی هنرجوی هنرستان كمال‌الملك بود و تنها نقاش ایرانی بود كه د‌ر سال ۱۳۵۲ آثارش د‌ر كنار آثار كمال‌الملك د‌ر مجلس شورای ملی د‌ر معرض تماشا قرار گرفت.

این نقاش ایرانی بیشتر در زمینه نقاشی رئال و فیگوراتیو شهره بود و تا امروز نمایشگاه‌های بسیاری را در نقاط مختلف دنیا از جمله آمریكا،فرانسه،انگلستان و ... برپا كرده است.

پنج‌شنبه گذشته ۲۲ فروردین‌ماه نیز آخرین نمایشگاه انفرادی وی كه مروری بر ۵۰ سال فعالیت هنری اوست در فرهنگسرای نیاوران به نمایش گذاشته شد.

برخی از آثار این استاد‌ فقید د‌ر موزه‌های آستان قد‌س رضوی، موزه بود‌اپست، موزه سلطنتی اروپا و مجموعه‌های شخصی به یاد‌گار ماند‌ه است.