در سال ۸۶ برای اولین بار سرمایه گذاران خارجی در بخش آب كشور حضور یافتند، كه در این سال ارزش سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش آب كشور ۱‎/۵ میلیارد دلار بوده است. رسول زرگر - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا - در گفت وگو با مهر درخصوص وضعیت جذب سرمایه گذار خارجی در بخش آب وزارت نیرو در سال ۸۶ گفت: سال گذشته اولین بار بود كه سرمایه گذاران خارجی در بخش آب كشور حضور یافتند؛ این درحالی است كه در سایر بخشهای انرژی نظیر برق، گاز و نفت این سرمایه گذاری ها قدمت چند دهه ای دارد.معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: سرمایه گذاری در بخش آب اولین بار در سال گذشته اتفاق افتاد كه در این راستا وزارت نیرو ظرف یكسال تلاش كرد تا مناقصاتی برگزار كند؛ در حال حاضر نیز پیگیر انعقاد قراردادهای بانكی طرحهای مشمول حضور سرمایه گذاران خارجی است. وی تصریح كرد: در این سال به لحاظ حجم عملیات، اقدامات بی نظیری انجام شد كه باید منتظر بود كه نتایج آن نیز به خوبی اقدامات باشد؛ چراكه بخش اعظم نتایج این مذاكرات و اقدامات از كنترل وزارت نیرو خارج است و به مسائل سیاسی برمی گردد. زرگر ارزش طرحهایی را كه سرمایه گذاران خارجی در آن حضور یافته اند، ۱‎/۵ میلیارد دلار ذكر كرد. وی همچنین در خصوص حضور مالزیایی ها در ساخت سد بختیاری به عنوان بلندترین سد جهان خاطرنشان كرد: برای احداث سد بختیاری نیز با مالزیایی ها و سایر كشورها در حال مذاكره هستیم اما انجام این مذاكرات زمان بر است چراكه سد بختیاری، سدی عظیم و بزرگ است.