معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: شش استان در كشور هستند كه در معرض خشكسالی شدید هستند.

رسول زرگر اظهار داشت: به دلیل كاهش بارندگی در استان‌های مختلف كشور بسیاری از استان‌های كشور با خشكسالی شدید مواجه شده اند بنابراین وزارت نیرو برای مقابله با كم آبی این استانها و سایر شهرها ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است.

وی با بیان اینكه وضعیت بارندگی در چند ماه گذشته خارج از نرمال ۴۰ سال قبل بوده است ادامه داد: با احتمال اینكه در فصل تابستان برخی از شهرهای كوچك (۱۲۰ شهر) و روستاهای كشور(۶۰ هزار روستا) با مشكل كمبود آب مواجه شوند برنامه اضطراری مقابله با كم آبی را ابراز خواهیم كرد.

به گفته زرگر، استان‌های بوشهر، كهكیلویه وبویر احمد، كرمان، فارس، هرمزگان و خراسان جنوبی از جمله استانهایی هستند كه در معرض خشكسالی شدید قرار دارند.