دبیرخانه نخستین جشنواره و نمایشگاه بزرگ هنرهای تجسمی شهر، در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) آثار را جمعآوری می کند.

به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرن، این جشنواره با هدف بسترسازی مناسب برای ایجاد تعامل بین مدیران شهری و هنرمندان، بروز استعدادهای هنرمندان به موضوع ها و دغدغه ها و مضامین مشترک کلا ن شهر تهران و بهره گیری از زبان نافذ هنرمندان تجسمی در این حوزه، مرداد ماه برگزار می شود.

جشنواره در ۶ رشته «عکاسی»، «نقاشی»، «پوستر»، «کاریکاتور»، «طراحی» و «تصویرسازی برای دیوارنگاری» در ۲ موضوع شهری که دربرگیرنده زندگی شهری، زیبایی ها و مشکلا ت زندگی، رفتارهای ترافیکی شهروندان، محیط زیست شهری، بهداشت، حمل و نقل، اوقات فراغت و... است و موضوع آزاد در دو بخش حرفه ای و تجربی برگزار می شود. متقاضیان برای شرکت در این جشنواره می بایست ساکن تهران بوده و آثار خود را صرفا به دبیرخانه منطقه محل سکونت خود که در فرهنگسرای ملل، ابن سینا، کودک، طبیعت، دختران، بانو، مدرسه، خانواده، قرآن، انقلا ب، نوجوان، سالمند، اخلا ق، پایداری، خاوران، بهمن، اقوام، خاتم، ولا »، تهران، شفق، تفکر و هنر دایر است یا دبیرخانه مرکزی واقع در حوزه هنرهای دینی امام علی(ع) ارائه دهند.