مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: به دلیل عدم بارش مناسب در ماه‌های اسفند و فروردین استان تهران و به خصوص شهر تهران وارد یك دوره كم آبی شده است.

داود ملایی اظهار داشت: استان تهران از لحاظ كمی آب با توجه به عدم بارش در ماه‌های اسفند و فروردین تقریبا وارد یك دوره كم آبی شده است و این تفكری كه در ماههای دی و بهمن ماه سال گذشته بارش زیاد برف در كشور رخ داده و امسال از لحاظ كمبود آب مشكلی نخواهیم داشت، درست نیست.

وی ادامه داد: از مردم استان تهران و به خصوص شهر تهران تقاضا می‌شود كه با شركت آبفا همكاری كنند تا امسال كه احتمالا سال گرم و كم آبی خواهد بود به خوبی پشت سر گذاشته شود.

● رشد سهم برداشت آب از منابع زیرزمینی

ملایی در خصوص سهم برداشت آب از منابع زیرزمینی و سطحی برای تهران گفت: در حال حاضر ۲۵ درصد جمعیت شهری كشور در استان تهران زندگی می‌كنند، بنابراین بیشترین نگرانی‌ها به كاهش منابع آب مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: اما اینكه میزان سهم برداشت آب از منابع زیرزمینی و سطحی چند درصد است، بستگی به نیاز و میزان ذخایر سدها دارد اما به هر حال تقریبا حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد آب شهر تهران از منابع زیرزمینی تامین می‌شود.

ملایی افزود: اگر امسال عدم بارش در سه ماه نخست سال جاری ادامه پیدا كند طبیعی است كه سهم برداشت آب از آب‌های زیرزمینی نیز افزایش می‌یابد.

مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران خاطر نشان كرد: مردم تصور نكنند كه چون در ماههای پایانی سال گذشته بارش‌ها به شكل قابل توجهی بوده است پس امسال، سال پرآبی خواهیم داشت بنابراین از مردم تقاضا می‌شود كه صرفه‌جویی در مصرف آب را جدی بگیرند.

وی تاكید كرد: چنانچه امسال مجبور شویم قطعی آب مصارف بالا و غیر ضرور را در دستور كار خود قرار خواهیم داد.

● كیفیت آب تهران مناسب است

ملایی در خصوص كیفیت آب تهران گفت: طبق آمار و گزارش آزمایشگاه‌های موجود، كیفیت آب تهران مناسب است و مشكل خاصی از لحاظ میكروبی و فلزات سنگین احساس نمی‌شود.