علیرضا صحرانشین و خسرو مینو بعد از آخرین مسابقه انتخابی تیم ملی ووشو، در اوزان خود فیكس شدند.

در وزن ۷۰- كیلوگرم محسن بابایی كه در دور اول مقابل صحرانشین شكست خورده بود، توانست در دومین مسابقه حریف را مغلوب كند تا تكلیف این وزن به مبارزه آخر موكول شود. در دیدار سوم نیز علیرضا صحرانشین به برتری رسید و عنوان نخست این وزن را از آن خود كرد.

در وزن ۷۵- كیلوگرم اسلام قربانی كه در اردوی نخست به دلیل شركت در مسابقات حرفه ای چین حضور نداشت برابر خسرو مینو تن به شكست داد. او در دومین مبارزه نیز مقابل مینو شكست خورد تا مینو نماینده اصلی این وزن باشد.

پیش از این در وزن ۵۲- كیلوگرم مسعود انصاری توانست دوبار علی محمدی را بار دیگر شكست دهد تا بتواند عضو ثابت این وزن شود.

در وزن ۵۶- كیلوگرم جلال ساكی برای دومین بار علی فتحی را مغلوب كرد تا فیكس شود.

در وزن ۸۰- كیلوگرم حمیدرضا قلی پور توانست ابوالفضل خانه كشی را بار دیگر شكست دهد تا حضورش در مسابقات آسیایی قطعی باشد.

در وزن ۶۰- كیلوگرم محسن سیفی، در وزن ۶۵- كیلوگرم علی دهقان، در وزن ۸۵- كیلوگرم حسین اوجاقی، در وزن ۹۰- كیلوگرم حسن شجاع شفیع و در وزن ۹۰+ كیلوگرم مجتبی دریك وند تنها نفرات اوزان خود هستند كه از این میان هفت وزن به مسابقات آسیایی ماكائو اعزام خواهند شد.