جمشید مرادیان با مجسمه ۵/۳ متری خود برای شركت در سمپوزیوم آلمان راهی این كشور می شود. این سمپوزیوم با موضوع «صلح برای همه» از ۱۱ جولای- ۲۱ تیرماه سال جاری- در شهر هورن آلمان برگزار خواهد شد. مرادیان مجسمه ۵/۳ متری از چوب و فلز را با عنوان «پرومته در زنجیر» ارایه كرده است كه به اذعان خود برگرفته از نوشته های آشیل اسطوره نویس یونانی است. به گزارش ایسنا، در این سمپوزیوم ۱۱ نقاش و چهار مجسمه ساز به رقابت می پردازند و در پایان كارهای ساخته و كشیده شده در یك حراجی به فروش می رسد كه ۵۰ درصد از فروش آن به خود هنرمند پرداخت می شود. در این سمپوزیوم برای ارتباط بیشتر مردم و هنرمند هتل در نظر گرفته نشده است و هنرمندان باید در كنار خانواده های آلمانی بسته به زبانی كه می توانند صحبت كنند، ساكن شوند و كار كنند.