مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از تولیدی شدن مخزن جدید بنگستان میدان نفتی شادگان در حوزه عملیاتی این شرکت خبر داد.

مهندس علی محمد جوادی در مناطق نفت خیز جنوب گفت: بهره برداری از این مخزن از تاریخ ۱۴ فروردین امسال با تکمیل و راه اندازی نخستین حلقه چاه با دبی ۲ هزار بشکه در روز نفت سنگین با درجه (API ۲۴) و حاوی سولفید هیدروژن آغاز شد.

وی افزود: چاه حفاری شده در این مخزن با هدف توصیف و بررسی وضعیت تولید در سال ۱۳۷۵ حفر و در سال ۱۳۷۹ کار تعمیر آن آغاز و تولیدی بودن آن در سال ۱۳۸۲ محرز شد.

مهندس جوادی اظهار داشت: با انجام مطالعات و بررسی های اولیه برای توسعه آتی مخزن، در نهایت احداث نزدیک به ۳۰ کیلومتر خط لوله ۶ اینچ برای انتقال نفت تولیدی از سر چاه به واحد بهره برداری شماره ۳ مارون و فرآورش آن در مجموعه فرآورشی بنگستان مارون تصویب و سال گذشته کارهای اجرایی آن انجام شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در باره توسعه این مخزن توضیح داد: حفاری یک حلقه چاه دیگر در این مخزن با هدف توصیف و شناخت بیشتر در دست انجام است که در صورت قطعی شدن تولیدی بودن، برای بهره برداری از آن برنامه ریزی خواهد شد.

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، یکی از شرکت های تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و میانگین نفت خام آن ۵۹۰ هزار بشکه در روز است.

این شرکت راهبری میدان های نفتی مارون، کوپال و شادگان در جنوب استان خوزستان را به عهده دارد.