معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت:وزارت نیرو برای مقابله با كم آبی ۱۲۰ شهر و ۶ هزار روستای كشور در تابستان برنامه اضطراری با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان اجرا می كند.

رسول زرگر با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت:وزارت نیرو با احتمال اینكه در فصل تابستان برخی از شهرهای كوچك و روستاهای كشور با مشكل كمبود منابع آب مواجه شوند سعی دارد تا با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برنامه اضطراری مقابله با كم آبی را اجرا كند.

وی با بیان اینكه وزارت نیرو برای تامین آب برنامه ریزی های ۵/۱ ساله دارد ادامه داد:بسیاری از شهرهای بزرگ و متوسط كشور منابع آبی مطمئنی دارند اما احتمال می رود كه ۱۲۰ شهر كوچك با محدودیت منابع آبی مواجه شوند به همین منظور برای این ۱۲۰ شهر برنامه اضطراری حفر چاه های جدید، كف شكنی چاه، تامین آب از سایر منابع و تخصیص آب از بخش كشاورزی به بخش شرب اندیشیده شده است.

● وضعیت بارندگی خارج از نرمال ۴۰ سال قبل

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خاطر نشان كرد: با توجه به گذشت ۷ ماه از سال آبی (ابتدای مهر ماه) میزان بارش و زمان و مكان آن و نیز تبخیر و درجه حرارت به نحوی بوده كه این سال كاملا متفاوت با ۴۰ سال اخیر است به نحوی كه می توان گفت كه وضعیت خارج از روند نرمال ۴۰ سال گذشته بوده است.

زرگر افزود: در آبانماه اخیر، سال آبی پیش رو بعنوان سالی زیر نرمال با حدود ۲۰ درصد كاهش پیش بینی شده بود اما این شرایط تا اواخر بهمن ماه با حدود ۲۵ درصد كاهش نسبت به نرمال به وقوع پیوست به این معنا كه از اول اسفندماه ۸۶ تاكنون خشك ترین ماه های سال را در ۴۰ سال اخیر پشت سر گذاشته ایم.

به گفته وی، میزان بارندگی ماه های اسفند تا فروردین در این فاصله زمانی حدود ۱۶ میلی متر بوده اما در مدت مشابه سال آبی جاری این میزان ۸ میلی متر بوده است.

به گفته زرگر، میزان بارش در دو ماهه اسفند و فروردین ۱۱۰ میلی متر بود.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد سالها در ایران سالهای خشكسالی است كه امری غیرمترقبه نبوده و كشور نیز در سال جاری منتظر خشكسالی نیست چرا كه در دوران سالهای ترسالی قرار داریم و دوره خشكسالی نیز ۲ سال پیش به پایان رسیده است.

زرگر گفت: طی ۷ ماه گذشته میزان بارش ۱۹۰ میلیارد مترمكعب بوده است كه معادل ۱۱۵ میلیارد مترمكعب در گستره كشور است بنابراین این میزان نسبت به بارندگی در میانگین مشابه دوره ۳۹ ساله، ۴۲ درصد كاهش و در مقایسه با سال آبی قبل ۴۴ درصد كاهش را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: در مجموع می توان گفت كه در این مدت ۱۰۰ میلیارد مترمكعب كاهش بارش داشتیم ولی برداشت عمومی مردم با توجه به بارندگی های زمستان اخیر چیز دیگری است؛ این درحالی است كه كشور با ۲۰ میلیارد مترمكعب كاهش روان آب مواجه بوده است.

● حجم مخازن سدها ۴۰ درصد كاهش دارد

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت:حجم آب موجود در مخازن سدهای كشور سال گذشته ۲۳ میلیارد متر مكعب بود كه این میزان با ۴۰ درصد كاهش تا دیروز به ۱۴ میلیارد متر مكعب رسیده است.

وی افزود: آمارها نشانگر این است كه ۲۵ درصد بارش ها در پاییز، ۵۰ درصد در زمستان و ۲۵ درصد در فصل بهار رخ می دهد كه حتی اگر بهار پربارشی را داشته باشیم قطعا نمی تواند ۱۰۰ میلیارد مترمكعب كاهش را جبران كند.