پنجمین شماره ماهنامه پژوهشی- خبری فرهنگستان هنر، "آینه خیال" ویژه اسفند ۱۳۸۶ با پرونده آسیب شناسی آموزش هنر در مقاطع پیش از دانشگاه منتشر شد.

این شماره آینه خیال، با گفتگوی مجید مددی و فرهنگ و ارشاد در باره نسبت جامعه شناسی هنر و فلسفه هنر آغاز می شود.

در بخش هنرهای تجسمی به زندگی و آثار نیکل فریدنی و ژازه طباطبایی پرداخته شده است.

همچنین در این بخش تفسیری بر دو محور معنا و کیفیت در هفتمین دو سالانه نقاشی معاصر و گفت و گو با حبیب الله آیت الهی و خوانشی از نمایشگاه عکس های ریکاردو زیپولی را می توانید بخوانید.

در بخش تئاتر یادداشتی بر "بانوی سالخورده" نگاهی به نمایش خیابانی " چه مرد خون ریزی" نقد نمایش "ننه دلاور" و گزارش نشست تحلیل و بررسی آثار و اندیشه های اکبررادی آمده است.

در بخش های فلسفه هنر، موسیقی، هنرهای سنتی و معماری نیز به ترتیب، گزارشی از شب پیربوردیو، برنامه تجلیل از شاهین فرهت، گفت و گو با مهدی عتیقی و ایلبرتایلی، رییس موزه توپقاپو سرای ترکیه و همچنین نگاهی به تاریخ شکل گیری تئاتر نصر و گفت وگو با بیژن شافعی پرداخته شده است. بخش پایانی نیز به هشتمین نشست علمی باستان شناسی، با معرفی شهرتاریخی بیرجند، اختصاص دارد.

مدیرمسوول آینه خیال بهمن نامور مطلق است و سردبیری آن را بهزاد مرتضوی برعهده دارد .

علاقه مندان می توانند این مجله را با قیمت ۱۵۰۰ تومان از روزنامه فروشی ها و کتاب فروشی های معتبر تهیه کنند.