دولت قصد دارد پرداخت یارانه‌ها را هدفمند كند. علاوه براین دولت در سال جدید تسهیلاتی برای كمك به بخش خصوصی در خرید و یا احداث نیروگاه‌ها درنظر گرفته است.

با حمیدرضا صالحی دبیر سندیكای صنعت برق گفتگو كرده‌ایم.

● درمورد پرداخت هدفمند یارانه دیدگاه شما به‌عنوان بخش خصوصی چیست؟

▪ به‌عنوان سندیكای برق كه بخش خصوصی اعضای مارا تشكیل می‌دهد ما از این طرح استقبال می‌كنیم. این كار باعث می‌شود كه دولت اندوخته مالی لازم را برای تامین هزینه‌های توسعه این صنعت تامین كند. در حال حاضر بخشی از مشكل پرداخت بدهی‌های پیمانكاران صنعت برق از دولت ناشی از همین است.

دولت برای هر كنتور كه حدود ۲۰ میلیون در كشور است به‌طور متوسط ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان یارانه می‌پردازد. دولت براساس این پیشنهاد می‌تواند به خانوار به‌طور متوسط حداقل نصف این مبلغ را به‌صورت كارت اعتباری واگذار كند تا هر خانوار خود برای این هزینه تصمیم‌گیری كند.

شاید این سؤال مطرح شود كه این امر همه اقشار جامعه را شامل می‌شود و هدفمند نیست اما به تدریج و با گذشت زمان نحوه پرداخت آن‌را می‌توان به‌سود اقشار آسیب پذیر اصلاح كرد.

● طلب‌های شما از دولت چه مقدار است؟

▪ طلب‌ها كه در حدود۲ هزار میلیارد تومان است مشكل اصلی ما نیست. مشكل ما خسارت‌هایی است كه باید پیمانكاران بابت بدهی‌های بانكی به بانك‌ها بپردازند.

این خسارت‌ها به شكلی است كه از میزان كل بدهی‌ها در حال افزایش است. البته .خوشبختانه دولت تاحدی از محل تبصره ۱۱ بخشی از بدهی‌ها‌ را پرداخت كرده است.

● دولت پیشنهاد داده است كه بخشی از بدهی‌ها را به‌صورت سهام نیروگاه‌ها به شما پرداخت كند؟

▪ این حركتی مثبت است و ما از آن حمایت می‌كنیم. به همین دلیل برنامه‌ریزی كرده‌ایم تا شركت سرمایه‌گذاری تاسیس كنیم تا بازپرداخت بدهی‌های پیمانكاران در چارچوب سهام را مدیریت كند و با تجمیع بدهی‌ها امكان بازپرداخت را تسهیل كند. اما باید توجه كرد كه طلب ما از دولت به بانك‌ها باید پرداخت شود.

بنابراین ما باید بخشی از این طلب را به‌صورت نقد دریافت كنیم كه به بانك‌ها بپردازیم و امكان بازپرداخت آن به‌صورت سهام عملی نیست.

البته این درصورتی عملی است كه نیروگاه‌های واگذارشده در دریافت مطالبات خود از دولت برای فروش بر ق با مشكل مواجه نشوند. این درحالی عملی است كه توافق‌های قانونی میان طرفین انجام شود و زمینه‌های لازم فراهم شود.

● دولت برای خرید و ساخت نیروگاه‌ها تصمیم به پرداخت وام به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی گرفته است این مسئله را چگونه می‌بینید؟

▪ به‌طور اصولی تولید انرژی همواره در همه كشورها مورد حمایت دولت‌هاست. این اقدامی پسندیده است و در ایران هم باید در این زمینه كمك شود. آنچه مهم است حمایت از بازپرداخت این سرمایه‌گذاری‌هاست.

تامین شرایط بازپرداخت بیش از سرمایه‌گذاری مهم است. بخش خصوصی در كشور باید برای بازپرداخت این وام‌ها از حمایت‌های لازم برخوردار باشد. چه در مورد خرید برق و چه در مقابل تغییر نرخ ارز‌های پرداختی برای بدهی كه به دولت ایجاد می‌شود.

● پیشنهاد شما برای این تضمین‌ها چیست؟

▪ این تضمین‌ها می‌تواند با حمایت‌های لازم و پیش‌بینی مسائل قانونی عملی شود.

علاوه‌براین با فعال‌شدن بیمه‌ها در كشور می‌تواند به‌صورت پوشش بیمه برای سرمایه‌گذاری و تصمیم پرداخت بدهی دولت و یا بازپرداخت بخش خصوصی در برابر نوسان‌های ارز باشد.

راه‌اندازی اینگونه بیمه‌ها هم به دولت و هم به بخش خصوصی كمك می‌كند.