مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به بحران کم آبی در ۳۳ درصد از دشت های کشور گفت؛ هدف گذاری برای صرفه جویی آب در راستای تغذیه سفره های آب زیرزمینی به میزان ۳۵۰ میلیون مترمکعب در سال ۸۷ صورت گرفته است. ستار محمودی در گفت وگو با مهر با اشاره به ادامه خشکسالی ها در سال های اخیر گفت؛ هم اکنون حدود ۳۳ درصد از ۶۰۹ دشت موجود در کشور به طور مزمن و به دلیل سابقه طولانی خشکسالی، با کمبود میزان تغذیه مواجه هستند که به نحوی جزء دشت های ممنوعه و ممنوع بحرانی به حساب می آیند.مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود؛ سال گذشته باید ۳۵۰ میلیون متر مکعب آب صرفه جویی می شد تا بتوان تغذیه سفره های آب زیرزمینی را افزایش داد که با برنامه ریزی های صورت گرفته این میزان به ۵۶۰ میلیون مترمکعب ارتقا یافت؛ این درحالی است که حجم آب هدف گذاری شده برای سال ۸۷ حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب است.وی تصریح کرد؛ هم اکنون در برخی مناطق با مشکل دیرینه کمبود تغذیه سفره های آب زیرزمینی مواجه هستیم که در این راستا طرحی با نام تعادل بخشی منابع آبی در کشور به تصویب رسیده که باید در طول برنامه توسعه چهارم حدود ۲۵ درصد منابع آب کاهش یافته جبران شود.

به گفته این مقام مسوول در وزارت نیرو، مجموع میزان آب کاهش یافته در سراسر کشور حدود ۶ میلیارد مترمکعب است که در سال آتی باید به ۵ میلیارد مترمکعب برسد.ستار محمودی میزان اعتبار بخش آب کشور را در سال ۸۷ معادل ۲ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خواند و گفت؛ این رقم در سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان بوده است.مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به آبگیری ۱۵ سد تا پایان سال جاری در کشور افزود؛ تا پایان سال جاری ۱۵ سد با حجم ذخیره ۲میلیارد مترمکعب در کشور آبگیری می شود. وی میزان بارندگی ها در سال جاری نسبت به سال گذشته را با کاهش مواجه دانست و تصریح کرد؛ میزان بارندگی در سال آبی ۸۷-۸۶ در مقایسه با سال آبی ۸۶-۸۵ به میزان ۳۰ درصد کاهش داشته است چراکه وضع بارندگی در کشور یکنواخت نیست.ستار محمودی خاطرنشان کرد؛ استان های بوشهر، خوزستان، اصفهان، فارس و استان های غربی کمتر از سال گذشته بارندگی داشته اند. این در حالی است که تصور می شود امسال کشور با کمبود آب مواجه نخواهد شد.

آمارها حاکی از این است که با کاهش ۳۵ درصدی میزان بارندگی ها در سال جاری، کشور سالی کم آب را تجربه خواهد کرد. میزان بارندگی کشور در سال آبی ۸۷-۸۶ حدود ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته و ۳۷ درصد نسبت به میانگین ۳۸ سال گذشته کمبود بارندگی داشته است که این خود یک هشدار برای تامین آب شرب و آب کشاورزی است. بنابراین گزارش، نامتوازن بودن وضعیت بارندگی در کشور یکنواخت نیست به طوری که در برخی از نقاط کشور تا حدودی به آمار سال گذشته نزدیک شده ولی در برخی نقاط دیگر از جمله استان های بوشهر، خوزستان، اصفهان، فارس و حتی استان های غربی کشور که معمولاً تحت تاثیر ارتفاعات زاگرس از بارندگی های نسبتاً خوبی برخوردار بوده اند، میزان بارندگی آنها نسبت به سال قبل و میانگین ۳۸ سال گذشته پایین تر بوده است.