وزیر نیرو گفت: بهره برداری از آب سد دوستی تا پایان فصل بهار صورت می گیرد. به گزارش مهر، پرویز فتاح گفت: بهره برداری از آب سد دوستی در اردیبهشت یا خرداد ماه امسال انجام می شود و اكنون ۱۶۸كیلومتر از اجرای خط انتقال این پروژه پایان یافته است. وزیر نیرو تصریح كرد: با توجه به حساسیت در اجرای پروژه سد دوستی اعتبار آن در سال گذشته ۱۰۰درصد تخصیص یافته است در حالی كه در تمامی پروژه های دولت حداكثر اعتبار تخصیص یافته ۷۰درصد بوده است و در خصوص اتمام هر چه سریعتر پروژه سد دوستی و ارتقای خدمات آب و فاضلاب استان خراسان رضوی از هیچگونه حمایتی دریغ نخواهیم كرد. وی اظهار داشت: برای سال ۸۷تمام بودجه پروژه ۵۰۰میلیارد ریال پیش بینی شده است كه عمده آن در سه ماه اول سال تخصیص می یابد. وزیر نیرو ظرفیت آب سد دوستی در مرحله اول بهره برداری را بین یك تا دو میلیون متر مكعب دانست و افزود: در مراحل بعدی تا شش و هفت میلیون متر مكعب برداشت می شود. فتاح با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص استفاده هر چه سریعتر از آب سد دوستی افزود: در بهره برداری آب سد دوستی طبق برنامه زمانبندی نهایت تلاش خود را خواهیم كرد.