هفت دهه از آثار نقاش، عكاس و مجسمه ساز فرانسوی - آمریكایی، تا اول ژوئن در پاریس نمایش داده می شود. نمایشگاه آثار «من ری»، هنرمند برجسته آمریكایی - فرانسوی كه از بانیان جنبش دادائیسم و سورئالیسم خوانده می شود، به همراه آثاری از پابلو پیكاسو و ارنست همینگوی تا اول ژوئن در پاریس برقرار است.

من ری كه به خاطر عكس های سیاه و سفید خود مشهورشد آثارمتفاوتی در مجسمه سازی، نقاشی و حكاكی بر روی سنگ را نیز ارائه كرده است. مجله آمریكن آرت نیوز در سال ۱۹۹۹او را یكی از ۲۵چهره برتر قرن بیستم معرفی كرد. او در سال ۱۹۲۵همراه با پابلو پیكاسو، خوان میرو، آندره میسون در اولین نمایشگاه هنرمندان سورئالیست پاریس شركت كرد. من ری در سال های جنگ جهانی دوم به علت مشكلات ناشی از جنگ به آمریكا بازگشت و از سال ۱۹۴۰تا ۱۹۵۱در لس آنجلس زندگی كرد. او در ۱۸نوامبر ۱۹۷۶در سن ۸۶سالگی در پاریس درگذشت. بسیاری از آثار ارائه شده در این نمایشگاه، پیش از این نمایش داده نشده است.