صد و پنجاه اثر ارزشمند از هنرمندان بین المللی، در قالب نمایشگاه «دست های هنر» در موزه شهر هرفوردر آلمان به نمایش در آمده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، آثار مذكور متعلق به هنرمندان مشهوری همچون مكس ارنست، بروس نویمان و اندی وارهول است كه تاكنون بسیاری از آثار آنها در حراجی های معتبر ساتبی و كریستی به فروش رسیده اند این آثار بخشی از یك مجموعه هنری مشتمل بر سیصد اثر است كه به یك مجموعه دار نیویوركی كه آثار هنری ارزشمند را از سراسر جهان گردآوری كرده است تعلق دارد. این نمایشگاه تا اول ژوئن ادامه دارد.