۵۵ روستای شهرستان سبزوار نیازمند آب آشامیدنی سالم هستند. محمدرضا چشمی، رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی سبزوار گفت: در حال حاضر ۵۵ روستا از ۵۰۰ روستای سبزوار فاقد شبكه آب آشامیدنی هستند. وی با بیان این كه اعتبار تخصیصی شهرستان در این حوزه از متوسط استان بالاتر بوده، افزود: بعد از مشهد، سبزوار بیشترین اعتبار تخصیصی را داراست.وی ادامه داد: روستاهای جوین با بهره مندی صددرصدی از شبكه آب آشامیدنی بیشترین برخورداری و روستاهای بخش روداب با ۳۰ درصد كمترین بهره مندی از شبكه آب آشامیدنی را در حوزه شهرستان سبزوار دارند.رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی سبزوار اضافه كرد: در سایر بخش های شهرستان نیز روستاهای بخش مركزی ۸۱ درصد، داورزن ۶۶ درصد، جغتای ۶۳ درصد و خوشاب ۴۸ درصد از شبكه آب آشامیدنی بهره مند هستند.