۷۴‎/۹ درصد از جمعیت روستایی استان مركزی تحت پوشش شبكه بهداشتی آب قرار دارند و از آب آشامیدنی سالم بهره مند هستند.

صفرعلی حیدری، مدیر عامل شركت آب و فاضلاب روستایی با بیان این مطلب افزود: براساس آمار سال ،۸۵ میانگین شاخص بهره مندی جمعیت روستایی كشور از آب شرب سالم ۶۶‎/۶ درصد و این شاخص در استان ۷۱‎/۷ درصد بوده است.وی گفت: براساس سرشماری سال ۸۵ استان مركزی دارای یك هزار و ۱۵۷ روستاست كه ۸۵۱ روستا بالای ۲۰ خانوار و ۳۰۶ روستا زیر ۲۰ خانوار است و ۳۹۹ هزار و ۱۱۸ نفر جمعیت روستاهای بالای ۲۰ خانوار را تشكیل می دهند، كه از این تعداد ۳۰۹ هزار و ۵۱۸ نفر تحت پوشش شبكه آب سالم قرار دارند.

حیدری اضافه كرد: ۸۹ هزار و ۶۰۰ نفر از جمعیت روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان هنوز تحت پوشش شبكه بهداشتی آب قرار نگرفته اند.وی، اعتبار مورد نیاز برای تحت پوشش قراردادن كل روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان را ۹۷۰ میلیارد ریال برآورد كرد.

مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی استان مركزی ادامه داد: با جایگزینی دستگاه كلرزن گازی به جای كلرزن های اتوماتیك، مطلوبیت كلر باقیمانده در شبكه های توزیع آب روستاهای مجهز به این سیستم به بیش از ۹۶ درصد ارتقا یافته است.وی همچنین درصد بهره مندی جمعیت روستایی استان از سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب را ۰‎/۳ درصد عنوان كرد و گفت: از مجموع ۱۲ طرح فاضلاب روستایی در كشور، ۲ روستای در دست اجرا متعلق به استان مركزی است كه این میزان تقریباً هم تراز با میانگین كشوری است.