مسئول هنری گالری نار از افتتاح نمایشگاهی از آثار نیما پتگر امروز بعد از اذان مغرب در این گالری خبر داد.

حسین خسروجردی گفت: "در این نمایشگاه ۱۶ اثر رنگ روغن پتگر به نمایش درمی آید و تا ۱۰ روز در معرض دید علاقمندان هنر و بازدیدکنندگان قرار خواهد داشت." همچنین خسروجردی به زودی نمایشگاهی از آخرین نقاشی‌های دیجیتالی خود را در این گالری برپا می‌کند.

وی که اثری چیدمان در نمایشگاه جلوه‌های هنر معاصر ایران دارد، درباره آن گفت: "این اثر تاکید به وارد کردن لباس‌های خارجی و فروش آن به مردم است. در یک طرف لباس‌های بازیافتی و طرف دیگر لباس‌های مرتب شده، روی زمین هم لباس‌های دورریختنی و روی دیوار دیگر هم تابلوهایی از این لباس‌ها قرار داده ام. این لباس‌های کهنه بیش از ۴۰ سال است به ایران می‌آید و تا به حال هیچ نظارتی بر خرید و فروش آنها نشده است."