با پیدا شدن سرنخ های تازه در ماجرای مرگ مشكوك یك زن جوان، بازپرس پرونده برادر وی را بازداشت كرد.

شامگاه ۲۷ مرداد، جسد نیمه جان زنی جوان به نام لیلا كه از ناحیه چشم چپ براثر اصابت گلوله مجروح شده بود به بیمارستان منتقل شد. ۱۷ روز بعد لیلا به علت شدت جراحات وارده جان سپرد. همسر وی نیز با مراجعه به پلیس از برادر زنش به اتهام قتل شكایت كرد.این مرد در شكایتش گفت: همسرم كه آن شب به خانه پدرش رفته بود از من خواست اجازه بدهم شب را آنجا بماند. من هم موافقت كردم. اما نیمه های شب برادر همسرم- الیاس- با من تماس گرفت و گفت: كه لیلا زخمی شده و او را به بیمارستان برده اند. الیاس در بیمارستان به من گفت لیلا او را صدا كرد و اسلحه ای را از كیفش بیرون آورد و به او نشان داد. اما وقتی سعی كردم اسلحه را از خواهرم بگیرم او امتناع كرد و ناگهان گلوله ای شلیك شد و به چشم لیلا اصابت كرد.

بعد از اعلام شكایت همسر مقتول، بازپرس پرونده برادر مقتول را احضار كرد. او نیز گفته های قبلی اش را بار دیگر برای بازپرس تكرار كرد.

با این وجود با گذشت حدود یك ماه از این ماجرا ، صبح دیروز بازپرس روشن برادر لیلا را به دلیل ضد و نقیض گویی هایش بازداشت كرد.

بازپرس روشن در این باره گفت: در نخستین بازجویی ها الیاس اظهار كرده بود كه اسلحه مورد نظر بادی بوده است. در حالی كه تحقیقات نشان داد اسلحه مزبور كلت كمری بوده است.از سوی دیگر الیاس مدعی شده بود اسلحه متعلق به خواهرش و در كیف دستی او بوده است در حالی كه پس از انجام تحقیقات لازم مطمئن شدیم زن جوان هنگام رفتن به خانه پدرش اسلحه ای همراه نداشته است و به احتمال زیاد اسلحه متعلق به خود الیاس بوده است. به همین خاطر برای روشن شدن این موضوع و چند مورد دیگر دستور بازداشت الیاس صادر شد.