هـمـزمـان با سالروز درگذشت مكرمه قنبری ، بـزرگداشت ایـن نـقاش در روستای دریـكـنده (زادگاهش ) بر پا می شود.

زمان برگزاری این برنامه روزهای سوم و چهارم آبان است و مقرر شده ستادی متشكل از علی بلبلی ( فرزند مكرمه )و چند نـفـر دیـــگــــــر بــــــرگــــــزاری ایــــــن بزرگداشت را عهده‌دار باشند. در روز بــــزرگـــداشـــت، هــمــچــنــیـــن امكاناتی در اختیار علا‌قه‌مندان قرار می‌گیرد تا به مدت دو روز در روستای دریكنده نقاشی كنند ، ضمن این كه مراسم سخنرانی و نقد آثار مكرمه هم چهارم آبان برپا می‌شود .همچنین فرزند مكرمه از برپایی نمایشگاه آثار مكرمه قنبری در دانشگاه كلمبیا خبر داد. به گفته او ، ‌‌ از تاریخ ۱۹ نوامبر (۲۹ آبان‌) تا هفتم دسامبر دانشگاه كلمبیا میزبان نقاشی‌های مكرمه قنبری می‌شود. طی این نمایشگاه تعداد ۲۰ اثر از مكرمه و ۱۸۰ اثر از نقاشانی كه در كارگاه نقاشی روستای دریكنده به خلق اثر پرداخته‌اند به نمایش گذاشته می‌شود. در این نمایشگاه علی بلبلی، شیدا اردلا‌ن و یك استاد آمریكایی سخنرانی می‌كنند. این نمایشگاه در حالی در آمریكا برپا می‌شود كه پیش از این، گالری دی در تهران نقش مهمی در معرفی مكرمه قنبری به مخاطبان آثار هنری در ایران داشته است. این گالری طی سال‌های ۱۳۸۴، ۸۵ و ۸۶ سه نمایشگاه از آثار مكرمه برپا كرد كه در این نمایشگاه‌ها بر جایگاه‌این نقاش در نقاشی ایران تاكید شده است. فریال سلحشور (مدیر گالری دی) درباره مكرمه قنبری گفت: "مكرمه نقاشی است كه باید درباره‌اش بیشتر مطالعه شود. او صاحب هوش استثنایی و درك بالا‌یی بود و جایگاه خوبی در هنر ایران دارد. مكرمه بهترین است."‌گفتنی است، مكرمه قنبری نقاشی بود كه به شكلی خودآموخته و بدون یاری گرفتن از استاد نقاشی می كرد .