آفتاب

پیكاسوی نقاش در نقش یك مبارز

پیكاسوی نقاش در نقش یك مبارز

نامه هایی كه اخیرا از «پابلو پیكاسو» نقاش اسپانیایی انتشار یافته حاكیست كه این نقاش نقش فعالی در حمایت از نیروهای مقاومت فرانسوی در جریان اشغال فرانسه توسط نازی ها داشته است.

کد N283855

وبگردی