نامه هایی كه اخیرا از «پابلو پیكاسو» نقاش اسپانیایی انتشار یافته حاكیست كه این نقاش نقش فعالی در حمایت از نیروهای مقاومت فرانسوی در جریان اشغال فرانسه توسط نازی ها داشته است.

خبرگزاری یونایتدپرس از پاریس گزارش داد كه «پیتر رید»، رئیس بخش زبان فرانسه دانشگاه كنت،مجموعه ای از نامه هایی را منتشر كرده كه نشان می دهد كه پیكاسو از «روبر دسنو» یكی از فعالان نیروهای مقاومت فرانسه به طور جدی حمایت كرده است. برخی از این نامه ها بین «پیكاسو» و «یوكی» همسر «دسنو» است كه پدر سبك كوبیسم را به مشاركت در یكی از كارهای ادبی «دسنو» دعوت می كند. «پیكاسو» هیچگاه در فعالیت های علنی مقاومت شركت نداشت، اما دوستان وی ازمخالفان فاشیسم بودند و وی به آنها با دادن آثار هنری خود كمك می كرد تا آنها را بفروشند یا كار پیدا كنند. «دسنو» یكی از این افراد بود كه پیكاسو فرصتی فراهم آورد تا وی دیباچه ای را برای یك آلبوم از ۱۶نقاشی وی در ازای سه هزار فرانك نوشت.