انجمن هنرمندان نقاش بهار سال آینده سه سالانه نقاشی معاصر ایران را برگزار خواهد كرد.

معصومه مظفری رییس انجمن هنرمندان نقاش صبح امروز در حاشیه نشست خبری نمایشگاه بزرگ فروش آثار هنری درباره این سه سالانه گفت: این كه دوسالانه‌های تجسمی ابعاد غیر واقعی به خود می‌گیرند به این دلیل است كه تنها یك دوسالانه از سوی وزارت ارشاد برگزار می‌شود، درحالی كه می‌شود چندین دوسالانه مختلف از جمله دوسالانه دانشجویی، دوسالانه گالری‌داران،‌دوسالانه وزارت ارشاد و ... برگزار كرد و به این ترتیب هر دوسالانه ابعاد حرفه‌ای به خود خواهد گرفت و شاهد مشكلاتی نظیر تعویق در برگزاری دوسالانه‌ها و افت كمی وكیفی آثار نخواهیم بود.

مظفری برگزاری دوسالانه یا سه سالانه نقاشی معاصر ایران از سوی انجمن هنرمندان نقاش را تلاشی در جهت بهبود وضعیت كیفی دوسالانه‌ها عنوان كرد و از دیگر انجمن‌ها نیز خواست كه دوسالانه‌های مختلفی را در حوزه اختصاصی خود برگزار كنند.

وی همچنین درباره عدم حضور انجمن هنرمندان نقاش در هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران گفت: انجمن مایل بود در سیاست‌گذاری‌های دوسالانه مشاركت داشته باشد ولی متأسفانه انتخاب دبیر جدید دوسالانه هفتم نقاشی بدون مشورت با انجمن صورت گرفت و به همین دلیل انجمن از مشاركت در هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران انصراف داد ولی با این وجود انجمن دارای ۵۰۰ عضو است و هر كدام از اعضای انجمن برای شركت یا عدم شركت در این دوسالانه مختارند.