گروهی از هنردرمانگرهای ایالت كالیفرنیای آمریكا با هنر نقاشی، اثرات روانی كودكان قربانی كاترینا را كم تر می كنند.

یكی از این هنر درمانگرها با اشاره به اینكه پس از اینكه دریافته تصویر نقاشی بسیاری از كودكان قربانی كاترینا از خانه، به شكل مثلث است، كنجكاو شده تا علت آن را بداند، به نیویورك تایمز گفته است، ابتدا فكر كردیم كه این نقاشی، نوك یك پیكان را تصویر كرده است، ولی بچه ها بارها و بارها آن را در نقاشی های خود تكرار می كردند؛ این ربطی به سن آن ها هم نداشت، چون در همه گروه های سنی رایج بود. ما دریافتیم كه مفهوم درونی و روانی خانه برای آن ها دگرگون شده است. آن ها خانه را به شكل جایی امن نمی كشیدند و تنها سقف خانه ها را نقاشی می كردند. او به همراه ۹ متخصص و كارشناس دیگر به منطقه «رنسانس ویلج» - بزرگترین اردوگاه آوارگان كاترینا - سركشی كرده تا با كودكان آن مناطق كار و گفتگو كند. تاكنون پژوهش های زیادی درباره آثار رویدادهای طبیعی انجام شده است و دست كم پنج مورد آن ها به آثار طوفان كاترینا بر بازماندگان آن پرداخته و هشدارهایی را نسبت به مشكلات درسی، اضطراب و حتی نشانه هایی از خودكشی در میان این كودكان نشان داده است. در این شرایط تنها هنر است كه می تواند این اثر را به طور كامل بیان كند. كار با این كودكان زیر چادر سفیدی انجام می شود كه تنها محل گردهمایی این كودكان در اردوگاه است.هم اكنون نقاشی های این كودكان پر از سوسمار، پرندگان مرده، هلی كوپتر و قایق های نجات است.به گزارش ایسنا،ایرواین ردلندر كه از پایه گذاران مركز بهداشت كودكان است، در مراسم گشایش نمایشگاهی از ۶۰ اثر نقاشی، عكاسی و تندیس های ساخته دست كودكان، در موزه هنرهای مدرن نیواورلئان برگزار شد، گفت: «این آثار به خوبی آن چه را كه بچه ها حس می كنند، بیان می كند.» به زعم او، بهترین راهكار برای خانواده های این كودكان بازگرداندن شان به زندگی روزمره است. اگر ما توانایی بازگرداندن آن ها را به خانه داریم، همه این دست كارها بیهوده و بی معنی است. نام این نمایشگاه كاترینا از نگاه كودكان است. بنا بر اعلام، این روش برای بزرگسالان نیز استفاده می شود.