دو تابلوی مشهور و قیمتی در ساعات شلوغی در گالری ولز، به سرقت رفت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران یك سارق زن، دو تابلوی مشهور را كه ارزش سه هزار پوندی دارد را از دیوار گالری برداشته و سرقت كردند. گفتنی است؛ این اتفاق در ساعات روز اتفاق افتاده و «دن لیولین» هنرمند صاحب اثر و سایر كاركنان، گالری از عملكرد ناشیانه پلیس در مورد این دزد، عارض شدند. «باری بورن» كه نخستین بار به عنوان هنرمند جوان سال در روزنامه تایمز معرفی شده بود، اظهار كرد كه بسیاری از اوضاع حاضر ناراضیم و این باعث خجالت است. گفتنی است؛ این تابلوها قرار بود پس از نمایش در ولز، به فرانسه و آمریكا فرستاده شوند.